Tin tức

19 Tháng Mười, 2017

Minh Dương Đạt Chứng Nhận FSC-Số : BV-Coc-117777

Ngày 17/09/2013 Minh Dương đã vinh dự được cấp Giấy chứng nhận FSC-CoC số BV-CoC 117777. Đây là chứng nhận Chuỗi hành trình sản phẩm ( […]
19 Tháng Mười, 2017

Cuộc tham quan và thăm nhà máy Minh Duong từ Hiệp hội Gỗ KLSFIA

Ngày 23 tháng 4 năm 2016, Công Ty Cổ Phần Gỗ Minh Duong nồng nhiệt chào đón đoàn từ hiệp hội gỗ KLSFIA, và sự hiện […]