Contact us

Minh Duong Furniture Corporation.

1B Quarter, An Phu Ward,Thuan An Town, Binh Duong Province, Vietnam

Tel #1: +84 274 3711 097
Tel #2: +84 274 3711 375
contact@minhduongf.com
Business Development Director: Tue Duong (Ms.)
minhtue@minhduongf.com