THE 2nd BIFA SCHOLARSHIP AWARDS

Minh Dương Đạt Chứng Nhận FSC-Số : BV-Coc-117777
19 Tháng Mười, 2017

THE 2nd BIFA SCHOLARSHIP AWARDS

On Oct 23rd 2019, Binh Duong furniture Association visited Minh Duong and offered 35 scholarships award for excellent students in 2018-2019 whose parents are employees of Minh Duong’s family. Wishing you are always good and study well.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *