Gỗ tổ ngành gỗ

MINH DUONG TẠI HỘI NGHỊ DIỄN ĐÀN CHUỖI GIÁ TRỊ GỖ HỢP PHÁP VÀ BỀN VỮNG TẠI VIỆT NAM
12 Tháng Mười Một, 2022
MINH DƯƠNG TẠI HAWA- EXPO
20 Tháng Hai, 2023

Hằng năm, cứ vào ngày từ 20 tháng âm lịch thì mọi người liên quan đến ngành gỗ từ quản lý đến thợ mộc bình thường điều làm mâm cúng giỗ tổ.

Là cách để những chủ doanh nghiệp gỗ và thợ mộc biết ơn đến tổ nghề, các thệ hệ trước đã tạo những viên gạch nền móng đầu tiên cho ngành này. Ngoài ra, đây cũng là dịp để Công ty Gỗ Minh Dương chào đón năm mới và hy vọng cho công ty làm ăn phát triển thuận lợi, bình an, may mắn, hạnh phúc đến với tất cả cán bộ công nhân viên.