phongit

28 Tháng Chín, 2020

THE 3rd BIFA SCHOLARSHIP AWARDS

On August 25th, 2020, Binh Duong Furniture Association (BIFA) had a special visit to Minh Duong Furniture Corporation and gifted 81 scholarships to Minh Duong employees’ […]
2 Tháng Mười Hai, 2019

Developing Furniture Industry, Indonesia Learns to Vietnam

The Indonesian Furniture and Crafts Industry Association ( Himki ) is visiting a furniture factory in Vietnam, Minh Duong Furniture Corporation, Monday (11/25). The company which […]
9 Tháng Mười Một, 2019

THE 2nd BIFA SCHOLARSHIP AWARDS

On Oct 23rd 2019, Binh Duong furniture Association visited Minh Duong and offered 35 scholarships award for excellent students in 2018-2019 whose parents are employees of […]
19 Tháng Mười, 2017

Minh Dương Đạt Chứng Nhận FSC-Số : BV-Coc-117777

Ngày 17/09/2013 Minh Dương đã vinh dự được cấp Giấy chứng nhận FSC-CoC số BV-CoC 117777. Đây là chứng nhận Chuỗi hành trình sản phẩm ( […]